Het (scholings- en examinerings)traject bestaat uit:

 • facultatieve zelfevaluatie, de quickscan
  De quickscan bestaat uit de verplichte lesonderwerpen uit de scholing. U peilt met deze scan of u voldoende kennis heeft over deze onderwerpen. Na het doorlopen van de quickscan weet u welke modulen u kunt volgen. Aan de uitkomst van deze quickscan en de op basis daarvan gekozen lesmodulen kunnen geen rechten worden ontleend. U bepaalt zelf welke waarde u hecht aan de resultaten en of u zich op basis daarvan aanmeldt voor twee of meer modulen.
 • scholingstraject op maat
  Op basis van de uitkomst van de quickscan besluit u één of meerdere modulen te volgen. Als u kiest voor scholing, volgt u altijd tenminste één generieke en één branchespecifieke module. Aansluitend volgt een verplicht examen. U meldt zich aan bij een mbo-school voor een scholingstraject.
 • oefenvragen
  Er zijn oefenvragen voor alle examenonderdelen beschikbaar. Deze vloeien voort uit de vaardigheden die gesteld zijn in het scholingsmodel. U kunt het scholingsmodel en de oefenvragen vinden in de rechterzijbalk.
 • examen
  Een verplicht examen bestaande uit:

  • een kennistoets (multiple choice) over de generieke modulen
  • een casustoets waarin u de kennis uit de generieke modulen gericht op een branche toepast

Modulen

Het scholingstraject bestaat uit acht generieke modulen en vier branchespecifieke modulen. U bepaalt op basis van aanwezige kennis en vaardigheden zelf welke generieke modulen u wilt volgen. Bij het volgen van één of meerdere generieke modulen is  het volgen van een branchespecifieke module van de branche waarin u werkt verplicht.

Er zijn vier verschillende branches:

 • ziekenhuis (AGZ)
 • verpleeg- en verzorgingshuis en thuiszorg (VVT)
 • gehandicaptenzorg (GHZ)
 • geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Tijdens de scholing volgt u dus altijd minimaal twee modulen, ten minste één generieke module en één branchespecifieke module.

Overzicht scholingsmodulen, studiebelasting en prijs per module

Modulen Begeleid Onbegeleid Examinering Totaal Kosten
1 Het afnemen van een anamnese 6,0 11,0 17,0 130
2 Het onderkennen van dreigende of bestaande gezondheidsproblemen 10,0 22,5 33,0 250
3 Het opstellen van een verpleegplan 6,0 11,0 17,0 130
4 Het uitvoeren van de verpleegkundige zorg 18,0 41,0 59,0 435
5 Het evalueren en vastleggen van de verpleegkundige zorg 3,5 6,0 9,5 75
6 De professionele ontwikkeling 6,0 11,0 17,0 130
7 Het samenwerken met andere beroepsgroepen in de zorg 3,5 6,0 9,5 75
8 Het bieden van goede kwaliteit van zorg 3,5 6,0 9,5 75
Branchespecifieke module 10,0 22,5 32,5 250
4,0 4,0 450
Totaal 67,0 137,0 4,0 204,0 2000

Mailadres informatie: