Scholing

Je bent mbo of hbo verpleegkundige en omdat je niet voldoet aan de werkervaringseis, wil je je op basis van de scholingseis in het BIG-register herregistreren als verpleegkundige. In dit geval kan je je laten herregistreren op basis van de scholingseis. Dit betekent dat je een landelijk examen kunt doen om in aanmerking te komen voor herregistratie. Je bepaalt zelf of er voorafgaand aan dit examen een scholingstraject volgt.

Op deze website staat meer algemene informatie over dit scholingstraject en het landelijk examen. Het scholingstraject is afgestemd op het landelijk examen. Praktische en organisatorische informatie over het scholingstraject staat op de website van de roc’s die het traject aanbieden. Kijk bij inschrijven voor scholing voor de links naar de betreffende roc’s.

Scholingsmodel

Het scholingsmodel is uitgewerkt in trajecten op individueel niveau.

Mbo-scholen met een licentie voor de bekostigde opleiding tot Verpleegkundige stellen scholingstrajecten samen op basis van dit scholingsmodel. U kunt zich bij zo’n school aanmelden voor een traject.

Het scholingsmodel is gebaseerd op:

  • het beoordelingskader voor verpleegkundigen 2013
  • het mbo-kwalificatiedossier Verpleegkundige 2013-2014 zoals ontwikkeld door Calibris
  • de bevoegdheid van de verpleegkundige
  • scholing en examinering van kennis en vaardigheden

Relevante link

Website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op deze website vind je het register voor BIG verpleegkundigen en fysiotherapeuten.

Meer informatie

  • Scholingstraject
  • Inschrijven voor scholing