Klachtenregeling

Klachten moeten via het klachtenformulier worden ingediend. Klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze zijn ontvangen binnen 6 weken na het evenement  of voorval waarop ze betrekking hebben. Klachten worden afgehandeld door of namens de directie van Examenadviesburo. Indieners van een klacht krijgen binnen 6 weken na ontvangst van de klacht een reactie, afhankelijk van de aard en de wijze van indienen van de klacht per brief, telefoon of anderszins.

Mailadres informatie: