Herregistreren

Je bent mbo of hbo verpleegkundige en omdat je niet voldoet aan de werkervaringseis, wil je je op basis van de scholingseis in het BIG-register herregistreren als verpleegkundige. In dit geval kan je je laten herregistreren op basis van de scholingseis. Dit betekent dat je een landelijk examen kunt doen om in aanmerking te komen voor herregistratie. Je bepaalt zelf of er voorafgaand aan dit examen een scholingstraject volgt.

Op deze site vind je informatie over scholing, examens en registratie.

Kwaliteit van zorg

De wet BIG regelt via registratie en titelbescherming voor diverse beroepsgroepen indirect de kwaliteit van de zorg. Vastgelegd is op welke manier personen tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg bevoegd zijn. Het voornaamste doel van de wet is patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren.

Voldoe je als verpleegkundige niet aan de werkervaringseis uit de wet BIG, dan dien je een examen succesvol af te sluiten om de bevoegdheid te herverkrijgen. Wat moet je doen? Waar moet je zijn? Deze website helpt je op weg.

Extra (corona)informatie:

Vanaf 1 mei 2020 bieden we de BIG Herregistratie examens volledig flexibel aan op diverse toetslocaties in Nederland. We gaan dan met kleinere groepen werken, waardoor we de maatregelen rondom het coronavirus kunnen handhaven. De eerder geplande data in 2020 komen daarmee te vervallen. Elke deelnemer kan vanaf 1 mei 2020 examen doen wanneer en waar het haar of hem het beste uitkomt. Een overzicht van onze toetslocaties kunt u hier vinden. Elke deelnemer die zich had ingeschreven voor één van de aankomende examendata zal spoedig informatie ontvangen van het Examenadviesburo. Indien u zich nog niet had ingeschreven voor één van de aankomende examendata, dan kunt u zich inschrijven voor de flextoets via uw account.
Een groot deel van de toetslocaties gaat weer open, uiteraard met aangepaste maatregelen van het RIVM. Klik op de link Maatregelen van het RIVM rond het afnemen van flexibele BIG Herregistratie examens die gehanteerd worden.

Nieuwe opzet opleiden en examineren

In 2020 wordt er gewerkt aan vernieuwde examens voor de BIG herregistratie van verpleegkundigen. Deze worden in augustus 2020 opgeleverd door het Consortium Beroepsonderwijs.

We informeren u graag over de belangrijkste wijzigingen in examineren ten opzichte van de huidige systematiek en over de wijze waarop de overgangssituatie (van huidig naar nieuw) is ingericht.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige examen

  1. Alle examenitems zijn vernieuwd.
  2. Naast een theorietoets worden ook vaardigheden en het klinisch redeneren getoetst.
  3. De vaardigheden en het klinisch redeneren zijn afgestemd op de door de kandidaat aan te geven branche (en daarmee ‘branchespecifiek’).

Voor opleiders en eventueel andere geïnteresseerden is een examenmatrijs en servicedocument beschikbaar gesteld op basis waarvan een opleidingsaanbod gemaakt kan worden.

Overgang van huidige naar nieuwe vorm van examineren

De overgang is als volgt ingericht:

  • De huidige wijze van examineren, via het ExamenAdviesBureau (EAB) wordt tot en met 31 december 2020 gehandhaafd.
  • In 2020 wordt een pilot gedraaid met de nieuwe wijze van examineren. Opleiders die hebben deelgenomen aan de werkgroep en klankbordgroep kunnen deelnemen aan de pilot.
  • Vanaf januari 2021 wordt enkel nog de nieuwe wijze van examineren aangeboden.

De examenmomenten voor 2021 worden later dit jaar via de website https://www.herregistratiewetbig.nl/ bekendgemaakt.