Herrregistreren

Je bent mbo of hbo verpleegkundige en omdat je niet voldoet aan de werkervaringseis, wil je je op basis van de scholingseis in het BIG-register herregistreren als verpleegkundige. In dit geval kan je je laten herregistreren op basis van de scholingseis. Dit betekent dat je een landelijk examen kunt doen om in aanmerking te komen voor herregistratie. Je bepaalt zelf of er voorafgaand aan dit examen een scholingstraject volgt.

Op deze site vind je informatie over scholing, examens en registratie.

Kwaliteit van zorg

De wet BIG regelt via registratie en titelbescherming voor diverse beroepsgroepen indirect de kwaliteit van de zorg. Vastgelegd is op welke manier personen tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg bevoegd zijn. Het voornaamste doel van de wet is patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren.

Voldoe je als verpleegkundige niet aan de werkervaringseis uit de wet BIG, dan dien je een examen succesvol af te sluiten om de bevoegdheid te herverkrijgen. Wat moet je doen? Waar moet je zijn? Deze website helpt je op weg.

Examendata

  • Zaterdag 28 maart 2020
  • Zaterdag 13 juni 2020
  • Zaterdag 19 september 2020
  • Zaterdag 14 november 2020